Úřední deska

Vyhlášky a nařízení

Zobrazeno od Zobrazeno do č.j. č.s. Název
31.05.2021 19.06.2021 OBRA 503/2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek
31.05.2021 19.06.2021 OBRA 501/2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
14.05.2021 03.07.2021 OBRA 431/2021 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Aktualizace č. 4 ZÚR OK
22.04.2021 28.05.2021 OBRA 373/2021 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
01.10.2020 01.11.2020 OBRA 784/2020 Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu ze dne 30. září 2020 č. 957.
28.07.2020 31.12.2022 OBRA 614/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
01.07.2020 17.07.2020 OBRA 534/2020 Veřejná vyhláška OOP - Odvolání a zrušení omezení nakládání s povrchovými vodami
22.04.2020 28.05.2020 OBRA 333/2020 Veřejná vyhláška. Daň z nemovitých věcí na rok 2020.
06.04.2020 31.12.2022 OBRA 275/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
16.03.2020 21.07.2020 OBRA 234/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Nařízení mimořádného opatření při epidemii.
16.03.2020 21.07.2020 OBRA 233/2020 Opatření obecné povahy - dočasná ochrana vnitřních hranic ČR
16.03.2020 21.07.2020 OBRA 232/2020 Sbírka zákonů - Nařízení vlády o povolání vojáků, Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR
16.03.2020 21.07.2020 OBRA 231/2020 Informace Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zemědělství
13.03.2020 21.07.2020 OBRA 227/2020 Mimořádná opatření vlády ČR - nouzový stav, překračování vnitřních hranic ČR
13.03.2020 21.07.2020 OBRA 226/2020 Informace k vyhlášení nouzového stavu - přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu
10.03.2020 21.07.2020 OBRA 210/2020 Mimořádné opatření - zákaz přítomnosti žáků a studentů na základních, středních a vysokých školách
10.03.2020 21.07.2020 OBRA 209/2020 Mimořádné opatření - zákaz uměleckých představení a jiných akcí
09.03.2020 21.07.2020 OBRA 197/2020 Mimořádná opatření - rozhodnutí o karanténě
09.03.2020 21.07.2020 OBRA 196/2020 Mimořádné opatření - Zastupitelskému úřadu ČR v Teheránu
09.03.2020 21.07.2020 OBRA 195/2020 Mimořádné opatření - povinnost oznámení při návratu z Italské republiky - karanténa
09.03.2020 21.07.2020 OBRA 192/2020 Mimořádné opatření - prodej osobních ochranných prostředků dle nařízení EP a Rady (EU)2016/425, třídy FFP3
09.03.2020 21.07.2020 OBRA 191/2020 Mimořádná opatření - pořádání hromadných akcí
09.03.2020 25.03.2020 OBRA 198/2020 Veřejná vyhláška OOP - odvolání a zrušení omezení nakládání s povrchovými vodami
16.12.2019 03.02.2020 OBRA 650/2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
16.12.2019 03.02.2020 OBRA 649/2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
16.12.2019 03.02.2020 OBRA 648/2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za odpady
10.12.2019 29.01.2020 OBRA 615/2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
10.12.2019 31.12.2022 OBRA 624/2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy vydané MZe - kůrovcová kalamita
31.10.2019 18.11.2019 OBRA 540/2019 Veřejná vyhláška Oznámení o OOP- vydání Aktualizace č. 2a ZÚR OK a úplného znění ZÚR OK
02.09.2019 01.01.2023 OBRA 442/2019 Opatření obecné povahy - MZe, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
01.08.2019 02.09.2019 OBRA 398/2019 Žádost o povolení stavby před jejím dokončením, splašková kanalizace Jestřebí
22.07.2019 09.03.2020 OBRA 385/2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy: vyhlášení - sucho
15.05.2019 31.05.2019 OBRA 261/2019 Veřejná vyhláška OOP - Bobr evropský - výjimka, prodloužení platnosti
23.04.2019 31.05.2019 OBRA 215/2019 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2019
10.04.2019 26.04.2019 OBRA 197/2019 Návrh Opatření obecné povahy - Bobr evropský
04.04.2019 31.12.2022 OBRA 182/2019 Opatření obecné povahy
22.03.2019 08.04.2019 OBRA 161/2019 Cenové opatření obce Rájec 2019 - věcná břemena
17.01.2019 02.02.2019 OBRA 49/2019 Stanovení PÚP na PK_Opravy havárií plynovodu v r.2019
10.01.2019 26.01.2019 OBRA 28/2019 Stanovení PÚP r.2019 na silnicích II. a III. tř_ORP Zábřeh
02.01.2019 18.01.2019 OBRA 1/2019 Veřejná vyhláška OOP - odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami
29.06.2018 16.07.2018 OBRA 325/2018 Rozhodnutí - stavební povolení - Hlavní polní cesta HC - 03
20.04.2018 29.05.2018 OBRA 224/2018 Veřejná vyhláška - HPS k dani z nemovitých věcí na rok 2018
24.01.2018 09.02.2018 OBRA 68/2018 Veřejná vyhláška - Stanovení PÚP na pozemních komunikacích
08.11.2017 24.11.2017 OBRA 645/2017 Opatření obecné povahy
14.09.2017 OBRA 546/2017 Návrh opatření obecné povahy - vlastníkům lesů
23.08.2017 08.09.2017 OBRA 499/2017 OOP PÚP pro ÚUP sil. III/31538 Leština - Rájec_oprava ŽP
23.08.2017 08.09.2017 OBRA 499/2017 OOP PÚP pro ÚUP sil. III/31538 Leština - Rájec_oprava ŽP
28.06.2017 14.07.2017 OBRA 402/2017 Žádost o zveřejnění na ÚD - mor včelího plodu - Zábřeh na Moravě
22.06.2017 08.07.2017 OBRA 380/2017 JPÚ v k. ú. Rájec u Zábřeha pro upřesnění, případně rekonstrukci přídělů - vyhláška
22.06.2017 08.07.2017 OBRA 378/2017 Nařízení města Zábřeh č. 1/2017, o záměru zpracování LHO
26.04.2017 12.05.2017 OBRA 254/2017 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
28.03.2017 13.04.2017 OBRA 199/2017 Nařízení SVS - mimořádné veterinární opatření - varroáza včel
21.03.2017 21.04.2017 OBRA 186/2017 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - změna - Vodovod Rájec - II. část
14.03.2017 30.03.2017 OBRA 160/2017 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích BESIP
14.03.2017 30.03.2017 OBRA 159/2017 Nařízení SVS - ptačí chřipka, ukončení
08.03.2017 24.03.2017 OBRA 152/2017 Obecně závazná vyhláška obce Rájec č. 1/2017 o nočním klidu
24.01.2017 09.02.2017 OBRA 69/2017 Nařízení SVS - mimořádné veterinární opatření - ptačí chřipka
18.01.2017 03.02.2017 OBRA 63/2017 Nařízení Státní veterinární správy - ukončení MVO k ptačí chřipce
17.01.2017 18.02.2017 OBRA 56/2017 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
04.11.2016 16.12.2016 OBRA 591/2016 Veřejná vyhláška - oznámení
27.09.2016 13.10.2016 OBRA 505/2016 Obecně závazná vyhláška obce Rájec č. 2/2016 o nočním klidu
25.05.2016 21.12.2016 OBRA 295/2016 Opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07
21.03.2016 06.04.2016 OBRA 176/2016 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
17.03.2016 14.05.2016 OBRA 165/2016 Veřejná vyhláška oznámení návrhu Aktualizace č. 2a ZÚROK
17.03.2016 02.04.2016 OBRA 169/2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 - požární řád obce Rájec
13.01.2016 29.01.2016 OBRA 37/2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje
06.01.2016 22.01.2016 OBRA 7/2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
16.12.2015 06.01.2016 OBRA 626/2015 OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
24.08.2015 09.09.2015 OBRA 445/2015 NÁVRH OOP - Žádost o zrušení ochranných pásem vodních zdrojů- Dubická zemědělská
27.07.2015 27.08.2015 OBRA 398/2015 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu OOP o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07
03.07.2015 19.08.2015 OBRA 373/2015 Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
05.06.2015 23.06.2016 OBRA 314/2015 Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření - mor včelího plodu Mírov
05.06.2015 23.06.2016 OBRA 313/2015 Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření - mor včelího plodu
14.04.2015 23.06.2015 OBRA 237/2015 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Plán pro zvládání povodňových rizik pro Dunaj
02.04.2015 23.06.2015 OBRA 199/2015 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
02.04.2015 02.04.2015 OBRA 199/2015 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
31.03.2015 16.04.2015 OBRA 196/2015 SOBRA 18/2015/DV Veřejná vyhláška - doručení písemnosti - Goldová M., Kramárik S., Rájec 98
11.03.2015 22.04.2015 OBRA 165/2015 OZV č. 1/2015 - stanovení systému nakládání s odpadem
26.02.2015 14.03.2015 OBRA 143/2015 SOBRA 18/2015/DV Veřejná vyhláška - doručení písemnosti - Goldová M., Kramárik S., Rájec 120
16.01.2015 18.03.2015 OBRA 46/2015 SOBRA 18/2015/DV Veřejná vyhláška - správní řízení - Goldová M., Kramárik S., Rájec 120
16.01.2015 01.02.2015 OBRA 45/2015 SOBRA 18/2015/DV Veřejná vyhláška - doručení písemnosti - Goldová M., Kramárik S., Rájec 120
25.08.2014 25.09.2014 OBRA 411/2014 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - "splašková kanalizace Jestřebí"
31.07.2014 16.08.2014 OBRA 383/2014 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení záplavových území
23.06.2014 09.07.2014 OBRA 329/2014 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - záplavová území
19.06.2014 05.07.2014 OBRA 327/2014 Veřejná vyhláška - Územní plán Rájec - opatření obecné povahy č. 1/2014
29.05.2014 01.07.2014 OBRA 294/2014 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2014/039937-M
14.05.2014 05.06.2014 OBRA 262/2014 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2014/035682-M
14.05.2014 05.06.2014 OBRA 261/2014 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2014/035696-M
14.05.2014 05.06.2014 OBRA 260/2014 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2014/035702-M
14.05.2014 30.05.2014 OBRA 251/2014 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - výjimka - bobr evropský
28.04.2014 03.06.2014 OBRA 225/2014 Veřejná vyhláška o zpřístupnění HPS k dani z nemovitých věcí na rok 2014
25.04.2014 11.05.2014 OBRA 220/2014 SOBRA 82/2014/DV Veřejná vyhláška o doručení písemností - zrušení TP Balcárek J.
01.04.2014 17.04.2014 OBRA 155/2014 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2014/020204-G
25.03.2014 10.04.2014 OBRA 164/2014 SOBRA 82/2014/DV Veřejná vyhláška o vydání rozhodnutí a doručení písemnosti - Balcárek J., 1981
18.03.2014 03.04.2014 OBRA 140/2014 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2014/019134-M
05.03.2014 24.03.2014 OBRA 122/2014 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
17.02.2014 19.04.2014 OBRA 86/2014 SOBRA 82/2014/DV Veřejná vyhláška - Správní řízení - Jakub Balcárek
17.02.2014 05.03.2014 OBRA 85/2014 SOBRA 82/2014/DV Veřejná vyhláška o doručení písemností - Jakub Balcárek
23.01.2014 12.03.2014 OBRA 47/2014 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2014/002654-G
13.11.2013 19.12.2013 OBRA 507/2013 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2013/074303-M
09.10.2013 25.10.2013 OBRA 455/2013 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2013/065689-M
04.09.2013 20.09.2013 OBRA 398/2013 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2013/057640-M
22.08.2013 09.09.2013 OBRA 378/2013 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2013/054911-M
14.08.2013 17.09.2013 OBRA 367/2013 Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu ÚP Rájec
13.08.2013 14.08.2013 OBRA 367/2013 Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu ÚP Rájec
08.08.2013 24.08.2013 OBRA 358/2013 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2013/051872-M
28.06.2013 15.07.2013 OBRA 308/2013 (DS) Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2013/042785-M
12.06.2013 28.06.2013 OBRA 274/2013 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2013/038990-M
16.05.2013 17.06.2013 OBRA 240/2013 Nařízení Státní veterinární správy k varroáze včel
17.04.2013 03.05.2013 OBRA 209/2013 OZV č. 1/2013, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce
22.03.2013 02.05.2013 OBRA 179/2013 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2013/019489-M ze dne 22.3.2013
14.03.2013 31.03.2013 OBRA 158/2013 OZV č. 1/2013, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce
04.02.2013 20.02.2013 OBRA 39/2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Rájec
14.01.2013 14.02.2013 OBRA 28/2013 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška
19.12.2012 06.01.2013 OBRA 650/2012 OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
24.10.2012 09.11.2012 OBRA 538/2012 Nařízení Státní veterinární správy ze dne 22.10.2012
20.08.2012 23.09.2012 OBRA 402/2012 Informace pro občany k závodu v orientačním běhu
08.08.2012 14.09.2012 OBRA 401/2012 Dražební vyhláška
23.07.2012 08.08.2012 OBRA 361/2012 Veřejná vyhláška o možnosti smluvní ochrany evropsky významných lokalit
11.07.2012 27.07.2012 OBRA 341/2012 Nařízení Státní veterinární správy
30.03.2012 15.04.2012 OBRA 152/2012 SOBRA 20/2012/DV Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - provedení změny TP - Balcárek Z.
19.03.2012 04.04.2012 OBRA 129/2012 Nařízení Státní veterinární správy - opatření proti varroaze včel
28.02.2012 15.03.2012 OBRA 87/2012 SOBRA 20/2012/DV Veřejná vyhláška o vydání rozhodnutí ke zrušení TP - Z. Balcárek, Rájec 33
30.01.2012 01.04.2012 OBRA 39/2012 SOBRA 20/2012/DV Veřejná vyhláška o vedení správního řízení o zrušení TP, Balcárek Z., roč. 1980
30.01.2012 15.02.2012 OBRA 38/2012 SOBRA 20/2012/DV Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - Z. Balcárek, roč. 1980
21.11.2011 07.12.2011 OBRA 538/2011 Veřejná vyhláška - provedení změny TP Štifilová (roč. 1990)
18.10.2011 03.11.2011 OBRA 470/2011 Veřejná vyhláška o vydání rozhodnutí ke zrušení TP - Pavla Šttifilová
14.10.2011 30.10.2011 OBRA 464/2011 DS Nařízení KVS pro Olomoucký kraj č. 16/2011 ze dne 30.9.2011
19.09.2011 19.11.2011 OBRA 433/2011 Veřejná vyhláška - Oznámení o správním řízení - P. Štifilová
19.09.2011 05.10.2011 OBRA 432/2011 Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - P. Štifilová
18.07.2011 03.08.2011 OBRA 334/2011 Nařízení KVS pro Olomoucký kraj č. 12 2011 ze dne 14.7.2011
14.07.2011 30.07.2011 OBRA 329/2011 Oznámení o zahájení kolaudačního řízení - Veřejná vyhláška - Vodovod Rájec 1. etapa
24.05.2011 09.06.2011 OBRA 264/2011 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 7/2011 ze dne 23.5.2011
29.04.2011 17.05.2011 OBRA 217/2011 Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává aktualizace č. 1 ZÚROK
18.04.2011 03.05.2011 OBRA 200/2011 Veřejná vyhláška o vydání rozhodnutí ke zrušení TP Všianský Z.
01.04.2011 18.04.2011 OBRA 168/2011 OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
01.04.2011 18.04.2011 OBRA 167/2011 OZV č. 1/2011 o místním poplatku ze vstupného
01.04.2011 01.04.2011 OBRA 168/2011 OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
30.03.2011 30.05.2011 OBRA 162/2011 SOBRA 153/2011/DV Veřejná vyhláška - správní řízení, TP Všianský
30.03.2011 15.04.2011 OBRA 161/2011 SOBRA 153/2011/DV Veřejná vyhláška - doručení písemnosti, TP Všianský

Jste zde: Úvod > Úřední deska > Vyhlášky a nařízení