Úřední deska

Zobrazeno od Zobrazeno do č.j. č.s. Název
16.03.2021 OBRA 258/2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
26.02.2021 28.02.2024 OBRA 175/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
26.02.2021 28.02.2024 OBRA 174/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace příjemci Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
26.02.2021 28.02.2024 OBRA 173/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
26.02.2021 28.02.2024 OBRA 172/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace příjemci Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
24.02.2021 OBRA 166/2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
21.01.2021 OBRA 74/2021 Rozpočtové opatření č. 7/2020
04.01.2021 31.12.2021 OBRA 6/2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22.12.2020 OBRA 1037/2020 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Rájec na rok 2021 a SVR na léta 2022-2023
22.12.2020 OBRA 1036/2020 Schválený rozpočet obce Rájec na rok 2021, rozpis rozpočtu 2021, SVR obce Rájec 2022-2024
16.12.2020 OBRA 1012/2020 Rozpočtové opatření č. 6 2020
09.12.2020 OBRA 986/2020 Publicita - dotace POV Olomouckého kraje 2020 - Oprava zázemí kulturního domu Rájec
26.11.2020 OBRA 933/2020 Publicita - dotace POV Olomouckého kraje 2020 - Oprava zázemí kulturního domu Rájec
16.10.2020 Omezení úředních hodin OÚ Rájec
16.09.2020 OBRA 748/2020 Rozpočtové opatření č. 5 2020
14.08.2020 OBRA 660/2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
28.07.2020 31.12.2022 OBRA 614/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
15.07.2020 OBRA 585/2020 Schválený Závěrečný účet obce Rájec za rok 2019
09.07.2020 OBRA 564/2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
25.06.2020 30.06.2021 OBRA 525/2020 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2019 ...
12.06.2020 OBRA 488/2020 Publicita - dotace Olomouckého kraje - obnova kulturních památek
12.06.2020 OBRA 487/2020 Publicita - dotace Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH 2020
12.05.2020 OBRA 383/2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
27.04.2020 OBRA 351/2020 Publicita projektu "Demolice rodinného domu č.p. 89 Rájec"
06.04.2020 31.12.2022 OBRA 275/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
31.01.2020 OBRA 87/2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
20.12.2019 OBRA 670/2019 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Rájec na rok 2020 a SVR na léta 2021 - 2022
20.12.2019 OBRA 669/2019 Schválený rozpočet obce Rájec na rok 2020, rozpis rozpočtu 2020, SVR obce Rájec 2021 - 2023
19.12.2019 OBRA 661/2019 Publicita - dotace z Programu na podporu kultury v Olomouckém kraji v roce 2019
18.12.2019 OBRA 654/2019 Plán rozvoje sportu v obci Rájec 2020-2024
11.12.2019 OBRA 627/2019 Publicita - dotace OK na vybavení JSDH obce Rájec, soubor bezpečnostních součástí výstroje členů
10.12.2019 31.12.2022 OBRA 624/2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy vydané MZe - kůrovcová kalamita
02.09.2019 01.01.2023 OBRA 442/2019 Opatření obecné povahy - MZe, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
04.04.2019 31.12.2022 OBRA 182/2019 Opatření obecné povahy
10.01.2019 OBRA 29/2019 Publicita projektu "Nové pracovní příležitosti - veřejně prospěšné práce" v rámci OP Zaměstnanost
12.12.2018 OBRA 593/2018 Publicita projektu "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Rájec"
23.10.2018 OBRA 518/2018 Publicita - dotace OK na vybavení JSDH obce Rájec, pořízení souboru zařízení pro čerpání vody
25.05.2018 OBRA 271/2018 Informace o zpracování osobních údajů
14.09.2017 OBRA 546/2017 Návrh opatření obecné povahy - vlastníkům lesů
13.03.2017 Seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků nemovitostí
06.12.2016 OBRA 660/2016 Publicita - Projekt "Oprava veřejných prostor u Základní školy a kulturního domu Rájec"
06.12.2016 OBRA 656/2016 Publicita - pořízení vybavení JSDH obce Rájec, souboru prostředků pro záchranu - Pravidla JSDH 2016
13.10.2016 OBRA 554/2016 Publicita - Oprava veřejných prostor u základní školy a kulturního domu v Rájci
21.09.2016 OBRA 492/2016 Publicita - Vodovod Rájec - II. část
23.03.2016 OBRA 137/2016 Publicita - projekt Vzdělávejte se pro růst
08.01.2016 OBRA 25/2016 Informace CETIN - Vyjadřování o existenci sítí
16.11.2015 OBRA 579/2015 Publicita - pořízení žebříku pro JSDH obce Rájec - Pravidla JSDH 2015
05.06.2015 OBRA 312/2015 Publicita - OP Lidské zdroje a zaměstnanost - dotace na VPP 2014 - 2015
20.02.2015 OBRA 134/2015 Seznam nemovitostí v k.ú. Rájec u Zábřeha - neznámý vlastník
16.02.2015 OBRA 116/2015 Publicita - OP Lidské zdroje a zaměstnanost - dotace na VPP 2014
22.01.2015 OBRA 77/2015 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2015
05.01.2015 OBRA 4/2015 Publicita - Pořízení kompostérů a drtiče větví v obci Rájec
05.01.2015 OBRA 3/2015 Publicita - MAS - Předvánoční koncert v Rájci
26.11.2014 OBRA 575/2014 Publicita - Oprava obecního úřadu a školky v Rájci
15.09.2014 Publicita - Restaurování kamenného kříže u školy v Rájci
15.09.2014 Publicita - Oprava dopravního automobilu JSDH Obce Rájec
18.03.2014 Projekt "Stavební úpravy základní školy v Rájci č.p. 49"
28.11.2013 Publicita - Pořízení věcného vybavení pro JSDH obce Rájec
18.10.2013 Publicita - Dětské hřiště a komunitní život v obci Rájec
06.03.2013 Publicita dotace na VPP 2012 v rámci OP LZZ, ESF a SR
18.12.2012 Publicita - Rekonstrukce kulturního domu v Rájci - zateplení
04.12.2012 Publicita - Revitalizace prostranství "U Antoníčka" a nákup komunální techniky
03.12.2012 Publicita - Projekt pořízení věcného vybavení pro JSDH
16.11.2012 Publicita dotace na VPP 2012 - OP LZZ, ESF a SR
09.02.2012 Publicita - Zvonice-udržovací práce
02.01.2012 Publicita - Projekt Územní plánovací dokumentace Obce Rájec
28.07.2011 Publicita - Projekt Vodovod Rájec 1. část
27.06.2011 Publicita - Projekt EU Investice do rozvoje vzdělávání

Archiv úřední desky

Legenda:
č.j. - Číslo jednací
č.s. - Číslo spisu


Jste zde: Úvod > Úřední deska