Úřední deska

Informace z jiných úřadů

Zobrazeno od Zobrazeno do č.j. č.s. Název
22.04.2021 24.05.2021 OBRA 371/2021 Žádost o vydání společného povolení - Obecní kanalizace Rájec s napojením na ČOV Zábřeh
10.03.2021 26.03.2021 OBRA 201/2021 Rozhodnutí - Schválení stavebního záměru "Úprava místní komunikace Rájec" - společné povolení
27.01.2021 12.02.2021 OBRA 84/2021 Oznámení - Zahájení společného řízení "Úprava místní komunikace Rájec"
04.05.2020 21.07.2020 OBRA 370/2020 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - zákaz nakládání s povrchovými vodami
18.03.2020 21.07.2020 OBRA 239/2020 Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje
18.03.2020 21.07.2020 OBRA 238/2020 Opatření přijatá Finančním úřadem pro Olomoucký kraj
21.11.2019 31.12.2020 OBRA 572/2019 Žádost o zveřejnění Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MiZ 2020
10.10.2019 26.10.2019 OBRA 494/2019 Žádost o povolení stavby před jejím dokončením, splašková kanalizace Jestřebí
04.07.2019 20.07.2019 OBRA 346/2019 LHO oznámení vlastníkům lesa
13.08.2018 22.09.2018 OBRA 392/2018 Veřejná vyhláška - oznámení k Aktualizaci č. 2a ZÚR OK
31.07.2018 02.01.2019 OBRA 373/2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zákaz nakládání s povrchovými vodami
25.05.2018 11.06.2018 OBRA 267/2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Hlavní polní cesta HC-03 v k.ú. Zvole u Zábřeha
19.04.2018 22.05.2018 OBRA 219/2018 Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek
12.03.2018 03.04.2018 OBRA 151/2018 Výzva vlastníkům lesa ke splnění opatření obecné povahy
10.01.2018 30.01.2018 OBRA 38/2018 JPÚ pro upřesnění přídělů v k. ú. Rájec u Zábřeha - pozvánka na závěrečné jednání
30.10.2017 30.11.2017 OBRA 630/2017 Oznámení o vystavení nového soupisu nároků JPÚ v k.ú. Rájec u Zábřeha
20.09.2017 06.10.2017 OBRA 551/2017 Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků - JPÚ v k.ú. Rájec u Zábřeha
18.09.2017 04.10.2017 OBRA 552/2017 JPÚ k. ú. Rájec u Zábřeha pro upřesnění přídělů - zápis z úvodního jednání
03.05.2017 19.05.2017 OBRA 268/2017 Veřejná vyhláška - OOP - Aktualizace č. 2b ZÚROK
25.04.2017 31.05.2017 OBRA 253/2017 Veřejná vyhláška - zpřístupnění HPS k dani z nemovitých věcí 2017
13.03.2017 Seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků nemovitostí
06.02.2017 31.12.2017 OBRA 87/2017 Publicita - projekt "Nové pracovní příležitosti - Veřejně prospěšné práce"
01.02.2017 30.04.2017 OBRA 85/2017 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
25.01.2017 10.02.2017 OBRA 78/2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - PÚP 2017 na sil. II. a III.tř.
12.01.2017 28.01.2017 OBRA 47/2017 OOP- stanovení PÚP na silnicích II. a III. tř v ORP MěÚ Zábřeh (SSOK p.o. 2017)
11.01.2017 27.01.2017 OBRA 41/2017 Nařízení státní veterinární správy - ptačí chřipka
10.01.2017 12.02.2017 OBRA 31/2017 Informace o záměru Olomouckého kraje - bezúplatný převod nemovitého majetku
09.01.2017 25.01.2017 OBRA 26/2017 Oprava Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017
20.10.2016 05.11.2016 OBRA 561/2016 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení JPÚ v k. ú. Rájec u Zábřeha (VV)
13.10.2016 29.10.2016 OBRA 553/2016 Splašková kanalizace Jestřebí - odbočky a domovní přípojky
17.08.2016 02.09.2016 OBRA 435/2016 Splašková kanalizace Jestřebí - odbočky a domovní přípojky, zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
03.08.2016 04.11.2016 OBRA 402/2016 Žádost o zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.
15.07.2016 31.07.2016 OBRA 385/2016 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Obecní kanalizace Rájec s napojením na ČOV Zábřeh
29.04.2016 31.05.2016 OBRA 237/2016 Veřejná vyhláška - zpřístupnění HPS k dani z nemovitých věcí na rok 2016
09.03.2016 25.03.2016 OBRA 142/2016 Veřejná vyhláška - Upozornění vlastníkům (nájemcům) lesů
14.01.2016 23.06.2016 OBRA 46/2016 Pozvánka na seminář - Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.
21.12.2015 02.02.2016 OBRA 637/2015 Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2016
26.10.2015 04.01.2016 Upozornění ÚP ČR pro držitele dočasných průkazů OZP a průkazů mimořádných výhod
30.09.2015 16.10.2015 OBRA 494/2015 Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
21.05.2015 16.06.2015 OBRA 283/2015 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2014
29.04.2015 02.06.2015 OBRA 254/2015 Veřejná vyhláška - zpřístupnění HPS k dani z nemovitých věcí na rok 2015
22.04.2015 04.06.2015 Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2015
05.03.2015 07.04.2015 OBRA 153/2015 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Vodovod Rájec II.
20.02.2015 OBRA 134/2015 Seznam nemovitostí v k.ú. Rájec u Zábřeha - neznámý vlastník
22.01.2015 OBRA 77/2015 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2015
17.10.2014 02.11.2014 OBRA 519/2014 Rozhodnutí - stavební povolení ke stavbě "Splašková kanalizace Jestřebí"
27.08.2014 26.02.2015 Ukončení přesměrování plateb daní z bankovních účtů zrušených FÚ k datu 31. 12. 2014
04.04.2014 12.04.2014 Pozvánka na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
01.04.2014 05.08.2014 OBRA 159/2014 Seznam nemovitostí - neznámý vlastník
18.12.2013 10.02.2014 Informace o změnách u majetkových daní na rok 2014
14.11.2013 23.11.2013 Pozvánka na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
18.06.2013 26.02.2015 Hasiči informují - nebezpečí použití otevřeného ohně
22.05.2013 07.06.2013 OBRA 252/2013 Územní rozhodnutí o umístění stavby Splašková kanalizace Jestřebí
20.05.2013 14.06.2013 OBRA 245/2013 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2012
22.04.2013 28.05.2013 OBRA 212/2013 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitosti na rok 2013
18.04.2013 17.06.2013 Informace k dani z nemovitostí v roce 2013
18.04.2013 27.04.2013 Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
19.03.2013 04.04.2013 OBRA 168/2013 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Splašková kanalizace Jestřebí
13.12.2012 02.01.2013 Hasiči informují - nebezpečí o Vánocích a na Silvestra
11.12.2012 22.12.2012 Pozvánka na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
07.12.2012 26.02.2015 Ministerstvo zdravotnictví ČR - informace ke kauze metanol
28.11.2012 14.12.2012 OBRA 601/2012 Rozhodnutí o umístění stavby - přístřešek a oplocení k RD č.p. 99 v Rájci
23.11.2012 17.06.2013 Informace FÚ k dani z nemovitosti 2013
23.11.2012 12.04.2013 Hasiči informují - nebezpečí požáru od svíček
24.10.2012 02.05.2013 Hasiči informují - nebezpečí v topné sezóně
18.10.2012 05.11.2012 OBRA 527/2012 Oznámení o zahájení územního řízení - přístřešek a oplocení k RD, Rájec 99
21.09.2012 08.11.2012 OBRA 485/2012 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20.9.2012
21.09.2012 26.10.2012 OBRA 479/2012 Dražební vyhláška movité věci
19.09.2012 08.11.2012 OBRA 475/2012 Informace k mimořádnému opatření MZ ČR ze dne 14.9.2012
14.09.2012 17.06.2013 Bezpečnostní rada Olomouckého kraje varuje před konzumací závadného alkoholu
03.09.2012 22.09.2012 OBRA 441/2012 Informace o cvičení vzdušných sil NATO ve dnech 3. - 21.9.2012 "Ramstein Rover 2012"
14.05.2012 14.06.2012 OBRA 215/2012 Oznámení změny koncepce "Změna č. 3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední
25.04.2012 30.06.2012 Informace k cestovním pasům
12.04.2012 31.05.2012 Informace občanům k dani z nemovitostí v roce 2012
10.04.2012 17.05.2012 OBRA 165/2012 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí na rok 2012
28.03.2012 13.04.2012 OBRA 145/2012 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Balcárek Zdeněk, Rájec 33
24.02.2012 12.03.2012 OBRA 78/2012 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Zdeněk Balcárek, Rájec 33
21.02.2012 08.03.2012 OBRA 74/2012 Rozhodnutí - povolení k umístění stavby garáž, dílna se skladem - J. John, Rájec 24
16.01.2012 01.02.2012 OBRA 17/2012 Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - garáž, dílna se skladem, J. John, Rájec 24
23.12.2011 25.01.2012 OBRA 584/2011 Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek
21.12.2011 12.04.2012 Informace k dani z nemovitosti na rok 2012
20.12.2011 06.01.2012 OBRA 577/2011 Závěr zjišťovacího řízení EIA - "Přeložka silnice I/44 Zábřeh - obchvat"
09.11.2011 02.01.2012 OBRA 527/2011 Informace pro občany ČR
09.11.2011 30.11.2011 OBRA 528/2011 Žádost o zveřejnění Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách
07.11.2011 23.11.2011 OBRA 513/2011 Oznámení zahájení územního řízení, zahájení řízení o povolení výjimky a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
31.10.2011 02.12.2011 OBRA 504/2011 Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Přeložka silnice I/44 Zábřeh - obchvat"
25.08.2011 10.09.2011 OBRA 397/2011 Rozhodnutí - povolení výjimky, územní rozhodnutí - přístavba rodinného domu
13.07.2011 29.07.2011 OBRA 323/2011 Rozhodnutí o umístění stavby - Úprava sítě NNk - 2 RD
30.06.2011 16.07.2011 OBRA 305/2011 Oznámení o zahájení územního řízení - přístavba RD, Maixnerovi, Rájec 149
09.06.2011 27.06.2011 OBRA 290/2011 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
03.06.2011 19.06.2011 OBRA 286/2011 Rozhodnutí - stavební povolení ke zřízení mostku a sjezdu k RD Čvančarovi
23.05.2011 08.06.2011 OBRA 256/2011 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení ... - Úprava sítě NN k RD
28.04.2011 31.05.2011 OBRA 220/2011 Veřejná vyhláška - nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitosti na rok 2011
20.04.2011 20.05.2011 OBRA 196/2011 Oznámení a veřejná vyhláška o zahájení projednávání Územní studie
20.04.2011 06.05.2011 OBRA 208/2011 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - mostek a sjezd - RD Čvančarovi
11.03.2010 26.03.2010 Mimořádná veterinární opatření Čj.2010-875-SVS

Jste zde: Úvod > Úřední deska > Informace z jiných úřadů