Úřední deska

Zobrazeno od Zobrazeno do č.j. č.s. Název
14.12.2017 30.12.2017 OBRA 734/2017 Oznámení o době a místě jednání okrskové volební komise v Rájci
06.12.2017 OBRA 709/2017 Poptávka na obsazení funkce správce kulturního domu občanem Rájce
06.12.2017 31.12.2018 OBRA 708/2017 Zveřejnění nových jízdních řádů veřejné linkové dopravy od 1.1.2018
06.12.2017 31.12.2018 OBRA 707/2017 Svozový plán komunálního odpadu na rok 2018
01.12.2017 01.01.2019 OBRA 696/2017 Schválený rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 2018 a SVR 2019-2021
01.12.2017 01.01.2018 OBRA 695/2017 II. rozpočtová změna 2017 Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
01.12.2017 OBRA 694/2017 Oznámení o jmenování zapisovatele OVK v Rájci
24.11.2017 OBRA 680/2017 Rozpočtové opatření č. 8/2017 schválené 8.11.2017
24.11.2017 OBRA 678/2017 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rájec na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 - 2020
20.11.2017 OBRA 669/2017 Zveřejnění počtu a sídla volebních okrsků a počtu členů volební komise
31.10.2017 OBRA 634/2017 Rozpočtové opatření č. 7/2017 schválené 9.10.2017
14.09.2017 OBRA 546/2017 Návrh opatření obecné povahy - vlastníkům lesů
11.09.2017 OBRA 530/2017 Rozpočtové opatření č. 6/2017 schválené 18.8.2017
12.07.2017 31.03.2018 OBRA 441/2017 Rozpočtové opatření č. 5/2017 schválené 30.6.2017
15.06.2017 30.06.2018 OBRA 368/2017 Schválený Závěrečný účet obce Rájec za rok 2016
15.06.2017 31.12.2017 OBRA 367/2017 I. rozpočtová změna 2017 Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
15.06.2017 30.06.2018 OBRA 366/2017 Schválený Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016
13.06.2017 31.03.2018 OBRA 354/2017 Rozpočtové opatření č. 4/2017 schválené 29.5.2017
11.04.2017 31.03.2018 OBRA 228/2017 Rozpočtové opatření č. 3/2017 schválené 24.3.2017
14.03.2017 31.03.2018 OBRA 169/2017 Rozpočtový výhled obce Rájec na období let 2018 - 2020
13.03.2017 Seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků nemovitostí
10.03.2017 31.03.2018 OBRA 157/2017 Obec Rájec - Rozpočtové opatření č. 2/2017
10.03.2017 31.03.2018 OBRA 156/2017 Obec Rájec - Rozpočtové opatření č. 1/2017
10.03.2017 31.03.2018 OBRA 155/2017 Rozpočet obce Rájec na rok 2017
09.03.2017 31.12.2017 OBRA 154/2017 Rozpočet SoMiZ na rok 2017 a rozpočtový výhled na léta 2018 - 2020
06.02.2017 31.12.2017 OBRA 87/2017 Publicita - projekt "Nové pracovní příležitosti - Veřejně prospěšné práce"
13.01.2017 01.01.2018 OBRA 51/2017 Společensky účelná pracovní místa - publicita
07.12.2016 31.12.2017 OBRA 665/2016 Svozový plán směsného komunálního odpadu z obce Rájec v roce 2017
06.12.2016 OBRA 660/2016 Publicita - Projekt "Oprava veřejných prostor u Základní školy a kulturního domu Rájec"
06.12.2016 OBRA 656/2016 Publicita - pořízení vybavení JSDH obce Rájec, souboru prostředků pro záchranu - Pravidla JSDH 2016
13.10.2016 OBRA 554/2016 Publicita - Oprava veřejných prostor u základní školy a kulturního domu v Rájci
21.09.2016 OBRA 492/2016 Publicita - Vodovod Rájec - II. část
23.03.2016 OBRA 137/2016 Publicita - projekt Vzdělávejte se pro růst
08.01.2016 OBRA 25/2016 Informace CETIN - Vyjadřování o existenci sítí
16.11.2015 OBRA 579/2015 Publicita - pořízení žebříku pro JSDH obce Rájec - Pravidla JSDH 2015
05.06.2015 OBRA 312/2015 Publicita - OP Lidské zdroje a zaměstnanost - dotace na VPP 2014 - 2015
20.02.2015 OBRA 134/2015 Seznam nemovitostí v k.ú. Rájec u Zábřeha - neznámý vlastník
16.02.2015 OBRA 116/2015 Publicita - OP Lidské zdroje a zaměstnanost - dotace na VPP 2014
22.01.2015 OBRA 77/2015 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2015
05.01.2015 OBRA 4/2015 Publicita - Pořízení kompostérů a drtiče větví v obci Rájec
05.01.2015 OBRA 3/2015 Publicita - MAS - Předvánoční koncert v Rájci
26.11.2014 OBRA 575/2014 Publicita - Oprava obecního úřadu a školky v Rájci
15.09.2014 Publicita - Restaurování kamenného kříže u školy v Rájci
15.09.2014 Publicita - Oprava dopravního automobilu JSDH Obce Rájec
18.03.2014 Projekt "Stavební úpravy základní školy v Rájci č.p. 49"
28.11.2013 Publicita - Pořízení věcného vybavení pro JSDH obce Rájec
18.10.2013 Publicita - Dětské hřiště a komunitní život v obci Rájec
06.03.2013 Publicita dotace na VPP 2012 v rámci OP LZZ, ESF a SR
18.12.2012 Publicita - Rekonstrukce kulturního domu v Rájci - zateplení
04.12.2012 Publicita - Revitalizace prostranství "U Antoníčka" a nákup komunální techniky
03.12.2012 Publicita - Projekt pořízení věcného vybavení pro JSDH
16.11.2012 Publicita dotace na VPP 2012 - OP LZZ, ESF a SR
09.02.2012 Publicita - Zvonice-udržovací práce
02.01.2012 Publicita - Projekt Územní plánovací dokumentace Obce Rájec
28.07.2011 Publicita - Projekt Vodovod Rájec 1. část
27.06.2011 Publicita - Projekt EU Investice do rozvoje vzdělávání

Archiv úřední desky

Legenda:
č.j. - Číslo jednací
č.s. - Číslo spisu


Jste zde: Úvod > Úřední deska