Úřední deska

Zobrazeno od Zobrazeno do č.j. č.s. Název
03.06.2020 19.06.2020 OBRA 451/2020 Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2019
21.05.2020 09.06.2020 OBRA 422/2020 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2019
12.05.2020 OBRA 383/2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
04.05.2020 OBRA 370/2020 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - zákaz nakládání s povrchovými vodami
27.04.2020 OBRA 351/2020 Publicita projektu "Demolice rodinného domu č.p. 89 Rájec"
20.04.2020 Informace občanům - obnovení provozu OÚ Rájec v úředních dnech
06.04.2020 31.12.2022 OBRA 275/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
18.03.2020 OBRA 239/2020 Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje
18.03.2020 OBRA 238/2020 Opatření přijatá Finančním úřadem pro Olomoucký kraj
16.03.2020 OBRA 234/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Nařízení mimořádného opatření při epidemii.
16.03.2020 OBRA 233/2020 Opatření obecné povahy - dočasná ochrana vnitřních hranic ČR
16.03.2020 OBRA 232/2020 Sbírka zákonů - Nařízení vlády o povolání vojáků, Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR
16.03.2020 OBRA 231/2020 Informace Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zemědělství
13.03.2020 OBRA 227/2020 Mimořádná opatření vlády ČR - nouzový stav, překračování vnitřních hranic ČR
13.03.2020 OBRA 226/2020 Informace k vyhlášení nouzového stavu - přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu
12.03.2020 OBRA 217/2020 Dočasné omezení provozu autobusové dopravy z důvodu mimořádných opatření ke koronaviru
10.03.2020 OBRA 210/2020 Mimořádné opatření - zákaz přítomnosti žáků a studentů na základních, středních a vysokých školách
10.03.2020 OBRA 209/2020 Mimořádné opatření - zákaz uměleckých představení a jiných akcí
09.03.2020 OBRA 197/2020 Mimořádná opatření - rozhodnutí o karanténě
09.03.2020 OBRA 196/2020 Mimořádné opatření - Zastupitelskému úřadu ČR v Teheránu
09.03.2020 OBRA 195/2020 Mimořádné opatření - povinnost oznámení při návratu z Italské republiky - karanténa
09.03.2020 OBRA 192/2020 Mimořádné opatření - prodej osobních ochranných prostředků dle nařízení EP a Rady (EU)2016/425, třídy FFP3
09.03.2020 OBRA 191/2020 Mimořádná opatření - pořádání hromadných akcí
31.01.2020 OBRA 87/2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
14.01.2020 31.12.2020 OBRA 32/2020 Svozový plán směsného komunálního odpadu z obce Rájec v roce 2020
20.12.2019 OBRA 670/2019 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Rájec na rok 2020 a SVR na léta 2021 - 2022
20.12.2019 OBRA 669/2019 Schválený rozpočet obce Rájec na rok 2020, rozpis rozpočtu 2020, SVR obce Rájec 2021 - 2023
19.12.2019 OBRA 661/2019 Publicita - dotace z Programu na podporu kultury v Olomouckém kraji v roce 2019
18.12.2019 OBRA 654/2019 Plán rozvoje sportu v obci Rájec 2020-2024
11.12.2019 OBRA 627/2019 Publicita - dotace OK na vybavení JSDH obce Rájec, soubor bezpečnostních součástí výstroje členů
10.12.2019 31.12.2022 OBRA 624/2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy vydané MZe - kůrovcová kalamita
21.11.2019 31.12.2020 OBRA 572/2019 Žádost o zveřejnění Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MiZ 2020
02.09.2019 01.01.2023 OBRA 442/2019 Opatření obecné povahy - MZe, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
24.07.2019 30.06.2020 OBRA 391/2019 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2018
18.06.2019 OBRA 319/2019 Schválený Závěrečný účet obce Rájec za rok 2018
04.04.2019 31.12.2022 OBRA 182/2019 Opatření obecné povahy
10.01.2019 OBRA 29/2019 Publicita projektu "Nové pracovní příležitosti - veřejně prospěšné práce" v rámci OP Zaměstnanost
12.12.2018 OBRA 593/2018 Publicita projektu "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Rájec"
23.10.2018 OBRA 518/2018 Publicita - dotace OK na vybavení JSDH obce Rájec, pořízení souboru zařízení pro čerpání vody
25.05.2018 OBRA 271/2018 Informace o zpracování osobních údajů
14.09.2017 OBRA 546/2017 Návrh opatření obecné povahy - vlastníkům lesů
13.03.2017 Seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků nemovitostí
06.12.2016 OBRA 660/2016 Publicita - Projekt "Oprava veřejných prostor u Základní školy a kulturního domu Rájec"
06.12.2016 OBRA 656/2016 Publicita - pořízení vybavení JSDH obce Rájec, souboru prostředků pro záchranu - Pravidla JSDH 2016
13.10.2016 OBRA 554/2016 Publicita - Oprava veřejných prostor u základní školy a kulturního domu v Rájci
21.09.2016 OBRA 492/2016 Publicita - Vodovod Rájec - II. část
23.03.2016 OBRA 137/2016 Publicita - projekt Vzdělávejte se pro růst
08.01.2016 OBRA 25/2016 Informace CETIN - Vyjadřování o existenci sítí
16.11.2015 OBRA 579/2015 Publicita - pořízení žebříku pro JSDH obce Rájec - Pravidla JSDH 2015
05.06.2015 OBRA 312/2015 Publicita - OP Lidské zdroje a zaměstnanost - dotace na VPP 2014 - 2015
20.02.2015 OBRA 134/2015 Seznam nemovitostí v k.ú. Rájec u Zábřeha - neznámý vlastník
16.02.2015 OBRA 116/2015 Publicita - OP Lidské zdroje a zaměstnanost - dotace na VPP 2014
22.01.2015 OBRA 77/2015 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2015
05.01.2015 OBRA 4/2015 Publicita - Pořízení kompostérů a drtiče větví v obci Rájec
05.01.2015 OBRA 3/2015 Publicita - MAS - Předvánoční koncert v Rájci
26.11.2014 OBRA 575/2014 Publicita - Oprava obecního úřadu a školky v Rájci
15.09.2014 Publicita - Restaurování kamenného kříže u školy v Rájci
15.09.2014 Publicita - Oprava dopravního automobilu JSDH Obce Rájec
18.03.2014 Projekt "Stavební úpravy základní školy v Rájci č.p. 49"
28.11.2013 Publicita - Pořízení věcného vybavení pro JSDH obce Rájec
18.10.2013 Publicita - Dětské hřiště a komunitní život v obci Rájec
06.03.2013 Publicita dotace na VPP 2012 v rámci OP LZZ, ESF a SR
18.12.2012 Publicita - Rekonstrukce kulturního domu v Rájci - zateplení
04.12.2012 Publicita - Revitalizace prostranství "U Antoníčka" a nákup komunální techniky
03.12.2012 Publicita - Projekt pořízení věcného vybavení pro JSDH
16.11.2012 Publicita dotace na VPP 2012 - OP LZZ, ESF a SR
09.02.2012 Publicita - Zvonice-udržovací práce
02.01.2012 Publicita - Projekt Územní plánovací dokumentace Obce Rájec
28.07.2011 Publicita - Projekt Vodovod Rájec 1. část
27.06.2011 Publicita - Projekt EU Investice do rozvoje vzdělávání

Archiv úřední desky

Legenda:
č.j. - Číslo jednací
č.s. - Číslo spisu


Jste zde: Úvod > Úřední deska